Ceļojumu meklētājs
Ceļojuma datums
Valsts
Ceļojuma veids
Tez Tour meklētājs Nova tour meklētājs Alida tour meklētājs Mouzenidis_logo.pngMSCC logo.png
Mācības ārzemēs
Pieteikties jaunumiem

Informācija ceļotājiem

 

Lai būtu drošs, ka no sava ceļojuma saņem pašu labāko, lūdzam uzmanīgi izlasīt sekojošo informāciju.

 

CEĻOJUMA DOKUMENTI & VĪZAS

Savlaicīgi parūpējies par to, lai izceļojot uz ārvalstīm Tev būtu:

 • Derīga pase. Iepriekš sazinieties ar ceļojuma konsultantu vai  konkrētās valsts vēstniecību, lai noskaidrotu, kādam jābūt pases derīguma termiņam, ieceļojot valstī. Lielākā daļa valstu pieprasa, lai ceļošanas dokuments būtu derīgs vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma.
 • Ieceļošanas vīza, ja vien valsts nav noteikusi bezvīzu ieceļošanas kārtību. Savlaicīgi sazinieties ar ceļojuma konsultantu vai attiecīgās ārvalsts pārstāvniecību, lai iegūtu informāciju par vīzas saņemšanas noteikumiem.
 • Veselības un dzīvības apdrošināšanas polise, kas sedz arī repatriācijas izdevumus uz mītnes zemi personas nāves vai smagas saslimšanas gadījumā.
 • Dodoties ceļojumā, arī bērniem līdz 15 gadu vecumam ir nepieciešama pase.
 • Pārliecinieties, vai Jūsu rīcībā ir nepieciešamie dokumenti, lai ar Jums kopā izceļotu/ieceļotu Jūsu aizbildnībā esošie nepilngadīgie bērni.
 • Nodrošinieties ar ceļošanas dokumentu, biļešu un apdrošināšanas polises kopijām, gadījumos, ja dokumentu oriģināli ceļošanas laikā nozaudēti.
 • Ceļojot ar mājdzīvniekiem, pārliecinieties, vai dzīvnieka pasē ir nepieciešamās atzīmes par veiktajām vakcinācijām, saskaņā ar attiecīgās valsts prasībām.
 • Ceļošanai ir derīgas visas Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, izņemot:
   - Sākot ar 2008. gada 1. jūlija ceļošanai nav izmantojamas Latvijas pilsoņu pases, kas izsniegtas līdz 2002. gada 30. jūnijam (ar ielīmētu fotokartīti);
  - Sākot ar 2010. gada 1. novembri ceļošanai ārpus Šengenas zonas valstīm nav izmantojamas Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, kas izsniegtas ar derīguma termiņu 50 gadi vai beztermiņa.

Pievērs uzmanību:
- Ierēķiniet papildus laiku pasu kontrolei un drošības pārbaudēm robežkontroles punktos.
- Neceļojiet ar lielu daudzumu skaidras naudas.
- Pirms izceļošanas no Latvijas nodrošinieties ar iespēju saņemt papildus materiālo palīdzību gadījumos, ja radīsies nepieciešamība. Dzīves dārdzība ārvalstīs nereti ir lielāka par gaidīto.
                    Vairāk informācijas var iegūt LR Ārlietu Ministrijas mājas lapā http://www.mfa.gov.lv/
                    vai Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā http://www.pmlp.gov.lv

REĢISTRĒŠANĀS LIDOSTĀ

 Iesakām ierasties lidostā 2 stundas pirms Jūsu reisa!
Atsevišķos gadījumos reģistrēšanās sākums ir 1,5 – 1 stundu pirms izlidošanas.
 Reģistrācija beidzas 30 - 40 minūtes pirms izlidošanas. Dažiem lidojumiem, īpaši ja tajos ir liels pasažieru skaits, reģistrācija beidzas 40 minūtes pirms izlidošanas.
 Iekāpšanu lidmašīnā sāk 30 – 20 minūtes pirms izlidošanas (dažiem lidojumiem tās ir 40 minūtes). Iekāpšana parasti beidzas 10 minūtes pirms izlidošanas. Visiem pasažieriem šajā laikā jābūt lidmašīnā un lidmašīnas durvīm aizvērtām. Dažādām aviosabiedrībām šis laiks atšķiras no 20 līdz 8 minūtēm pirms izlidošanas.
 Kādēļ tik savlaicīgi? Šāds ierobežojums ir paredzēts, lai rūpētos par lidmašīnu izlidošanu precīzi ieplānotajā laikā. Lidojumu aizkavēšana pat uz dažām minūtēm rada aviosabiedrībām lielus zaudējumus, tādēļ bez nopietna iemesla lidmašīnas netiek aizkavētas.


BĒRNU IZBRAUKŠANAS KĀRTĪBA NO LATVIJAS
REPUBLIKAS

 Lielākā daļa aviokompāniju piemēro noteikumus un atlaides bērniem. Pasūtot braucienu, obligāti nepieciešams norādīt ne tikai bērna uzvārdu, bet arī precīzu dzimšanas datumu.
 Ja brauciena laikā bērnam paliek 2 gadi, aviokompānija reģistrē kā divgadīgu bērnu.
Bērnam līdz 2 gadu vecumam nav atsevišķas sēdvietas lidmašīnā un netiek piešķirts atļautais reģistrētās bagāžas svars. Bērnam no 2 gadu vecuma, tāpat kā pieaugušajam, ir atsevišķa vieta lidmašīnā un reģistrējamās bagāžas norma.
 Kārtību, kādā bērni šķērso Latvijas Republikas valsts robežu, regulē 2010. gada 3. auguststā spēkā stājušies LR Ministru noteikumi Nr. 721.
                    Vairāk informācijas pieejams LR Ārlietu ministrijas mājas lapā
http://www.mfa.gov.lv


EIROPAS VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS KARTE
  Kopš Latvija iestājās Eiropas Savienībā, 2004. gada 1. maijā, Latvijas iedzīvotājiem ir plašākas iespējas ceļot un neuztraukties par veselības aprūpi ārvalstīs!
  Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) ir visām ES un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm (Īslande, Norvēģija, Lihtenšteina), kā arī Šveices Konfederācijai kopīgs dokuments, kas apliecina šo valstu iedzīvotāju tiesības saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.
                    Informācija par Eiropas veselības apdrošināšanas karti ir pieejama
                    Nacionālajā Veselības dienesta mājas lapā http://www.vmnvd.gov.lv

VAKCINĒŠANĀS

 Latvijas iedzīvotāji arvien biežāk ceļo uz attālākām valstīm, kur ir izplatītas Latvijai neraksturīgas saslimšanas.
 Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments pirms došanās ceļojumā iesaka iepazīties ar Sabiedrības veselības aģentūras sniegto informāciju par augsta riska apgabaliem, kuros pastāv iespēja inficēties ar tādām slimībām kā dzeltenais drudzis, holera, vīrusa hepatīts A un B, kā arī citām slimībām pret kurām pirms došanās ceļojumā nepieciešams vakcinēties.
                    Informācija par šiem augsta riska apgabaliem, kā arī par īsiem, praktiskiem padomiem ceļošanai
                    pieejama Sabiedrības veselības aģentūras mājas lapā http://www.vakcinacijascentrs.lv
                    vai Nacionālajā Veselības dienesta mājas lapā www.vmnvd.gov.lv


PĀRVADĀJAMO PREČU DAUDZUMS CEĻOJOT
ES TERITORIJĀ

 Ceļojot pa ES valstīm, līdzi vesto preču pārvietošanai nav ierobežojumu, ja preces paredzētas personīgai lietošanai, nevis pārdošanai. Tomēr ir noteiktas atsevišķas preču grupas, piemēram, tabakas izstrādājumi, alkohols, kafija, kurām ir noteikti pārvietošanas un ievedamo apjumu ierobežojumi.
 Normatīvajos aktos ir noteiktas atsevišķas ES teritorijas kurām ir ierobežojumi akcīzes preču pārvietošanai personiskajā bagāžā.

                    Informācija par pārvadājamo preču daudzumu ceļojot ES ir pieejama arī
                    Valsts Ieņēmumu dienesta mājas lapā
www.vid.gov.lv

PĀRVADĀJAMO PREČU DAUDZUMS CEĻOJOT ĀRPUS ES TERITORIJAS
 Iebraucot Latvijā no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, preces, ko ceļotājs ieved personīgajā bagāžā, neapliek ar muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli, ja to
kopējā vērtība vienai personai nepārsniedz:
- 300 EUR – ja ceļojat pa sauszemi;
- 430 EUR – ja ceļojat ar gaisa transportu vai jūras transportu;
- bērni līdz 15 gadiem, neatkarīgi no ieceļošanas veida, drīkst ievest preces personiskai lietošanai, ja to vērtība nepārsniedz 285 euro.

                   Informācija par pārvadājamo preču daudzumu ceļojot ārpus ES ir pieejama
                   Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā 
www.vid.gov.lv